Pogrzeb

Pogrzeb nie jest sakramentem, jest ostatnią posługą Kościoła dla wierzącego. Jest to ostatnie pożegnanie, którym wspólnota Kościoła wyprasza pomoc zmarłym, a żywym niesie pociechę i nadzieję.

1. O śmierci Parafianina należy powiadomić duszpasterza i ustalić termin pogrzebu.

2. Następnie zgłaszamy pogrzeb w kancelarii parafii.

Wymagane dokumenty: 

  • Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
  • Dokument USC dla zarządu cmentarza
  • Zaświadczenie o otrzymanych sakramentach świętych, gdy śmierć nastąpiła poza parafią (w szpitalu wystawia ks. kapelan)
  • Pisemne pozwolenie ks. proboszcza parafii miejsca pobytu, jeśli osoba zmarła nie należy do naszej parafii
  • Dokument potwierdzający dzierżawę grobu

 3. Z grabarzem ustala się przygotowanie grobu.

Pogrzeb odbywa się, o ile nie ma innych przeszkód, trzeciego dnia od daty śmierci.

Ze względu na dużą liczbę zamawianych Mszy św. pogrzebowych, która przekracza możliwość odprawienia ich w parafii w porozumieniu z Parafialną Radą Duszpasterską informujemy, że w naszym kościele odprawiać będziemy 1/3 przyjętych intencji. Pozostałe będą przekazane do odprawienia poza parafią przez kapłanów chorych lub na misjach. Prosimy, aby do dwóch tygodni po pogrzebie przyjść do kancelarii celem ustalenia terminów Mszy św. odprawianych w parafii.