UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI, 1.01.2019

Dzisiejsza uroczystość jest największym świętem maryjnym. Dogmat wiary, że Maryja jest Bogurodzicą (Theotokos) został ogłoszony na trzecim soborze powszechnym w Efezie w 421 r.

Ufni we stawiennictwo Maryi powierzamy nasz los w ręce Bożej Opatrzności w Nowym 2019 roku.

Poprzedni rok przyniósł w maju łaskę wizytacji biskupiej podjętej przez ks. bp. Jana Zająca. W wakacje słuchaliśmy świadectwa misyjnej pracy naszego rodaka ks. Stefana Góreckiego, salezjanina. W listopadzie przeżyliśmy parafialne misje święte pod kierunkiem ks. Marcina Strachanowskiego.

Do wspólnoty Kościoła przyjęliśmy przez łaskę Chrztu św. dwadzieścia troje dzieci. (o czworo więcej niż w 2017). Pierwszy raz do Spowiedzi i Komunii św. przystąpiło dwadzieścia dwoje dzieci (o 5. więcej). Bierzmowanie przyjęło 15 osób (o 4. mniej). Łaską Sakramentu Małżeństwa związało się 10 par (o 2. więcej). Do Domu Ojca odeszło 35 osób (o 2. więcej).

W wymiarze materialnym podjęte zostały następujące prace: montaż projektora multimedialnego w kościele; remont dwóch łazienek na plebanii; zakup nowej figury Pana Jezusa do Grobu Bożego; zakup drugiego żyrandola do kościoła; remont uszkodzonego muru i bram; renowacja polichromii sklepienia nawy głównej, chóru i przedsionka podjęta dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Małopolskiego; zakup kinkietów do przedsionka; wymiana oświetlenia na cmentarzu; inwentaryzacja cmentarza (plan cmentarza, dokumentacja fotograficzna grobów i wpisanie danych księgi cmentarnej do komputera); poszerzenie kotary termicznej w przedsionku (skórę z garbarni w Alwerni otrzymaliśmy gratis).